Matrícula tancada

Màster en
Industrial Internet of Things

3a Edició

Pla d'estudis

 • Coneixement general sobre la Internet de les Coses, en particular al món industrial (IIOT). Generalitats de la IIOT, comunicacions i arquitectura, escalabilitat, seguretat, sistemes en temps real, integració de sistemes. Casos pràctics i ponències per part de professionals reconeguts.

 • Preparar l’alumne per poder gestionar la creació de producte i l’adaptació a un món canviant mitjançant projectes. Mètodes de gestió de projectes i treball (clàssics i àgils), la gestió de projectes aplicada, i els processos de gestió de projectes.

 • Dotar a l’estudiant de capacitats per a que pugui maximitzar el valor afegit dels serveis o productes, així com la qualitat, mentre es minimitzen els costos en un món on la competència comercial és molt gran. S’aprofundirà en la gestió de costos, planificar, estimar, pressupostar i controlar els costos del projecte. Creació de casos de negoci.

 • Mètodes de gestió d’equips, lideratge, coaching, així com aspectes importants de la gestió general dels recursos humans. Planificació, adquisició, desenvolupament i gestió de l’equip del projecte.

 • Coneixements essencials de programació orientada al món industrial. Disseny d’algorismes, programació mòbil, programació web. IDE’s, Frameworks, API’s, programació d’aplicacions en sistemes operatius en temps real versus no temps real, data coding. Seguretat

 • Aprendre la sintaxi i programació en els llenguatges d’ús comú en la indústria actual, com són C#, C++,Java, Javascript, php, Labview, python o R.

 • Coneixement integral i complet del procés de disseny, simulació, prototipatge, industrialització i producció de solucions industrials. Testing, servei i manteniment, regulacions, certificacions i estàndards industrials actuals.

 • Interacció entre l’usuari i la solució. Abasta tres àrees principals: el disseny de l’experiència d’usuari, el disseny i desenvolupament d’ajudes a l’usuari (també conegudes com a performance suport), així com aspectes del disseny per a diagnòstics i qualitat.

 • Sensors, actuadors, condicionament del senyal, digitalització, comunicacions, alimentacions, baix consum, connexions per reduir interferències electromagnètiques i altres aspectes d’instrumentació electrònica enfocada al món industrial i als dispositius intel·ligents.“Time Sensitive Networks”. Seguretat a nivell de hardware

 • Arquitectures en entorns IoT industrials. Arquitectura a nivell de dispositiu. Arquitectura integral a nivell de solució.  Paràmetres i criteris de selecció de plataformes comercials, tècniques d'implementació d'algorismes, busos de dades  routers, gateways, switches…, Protocols de comunicacions a alt nivell (MQTT, Websocket, OPC-UA, DDS, CoAP, REST, ....). Seguretat en les comunicacions

 • Conceptes de comunicacions, modulacions, bandes de freqüències, comunicacions amb fils i sense fils, tecnologies de comunicació (RFID, WiFi, ZigBee, BLE, Wireless HART, 6LowPAN, 4G, 5G) , protocols industrials (Ethernet, DNP3, Modbus, Profibus, RS-485, …)

 • Aplicació íntegra de la intel·ligència artificial al món industrial dels dispositius intel·ligents. Coneixements específics en l’àmbit de la AI. Machine Learning, Data Mining, sèries temporals, Big Data, Big Analog Data, Edge Analytics.

 • Modelatge i simulació, control (Edge, Middle, Cloud), llaç obert, llaç tancat, disseny de controladors MIMO, sistemes controlats en xarxa (Networked Control Systems), seguretat, control tolerant a falles, efecte del retard i compensació, control remot, assignació d’ample de banda (Bandwidth allocation), NCS scheduling, resource allocation, tot això enfocat a entorns IoT industrials.

 • Edge i fog computing, cloudets, mobile edge computing, requeriments de processament i d'emmagatzematge, latència, paràmetres d'implementació (proximitat, consum, medis d'accés, context...). Tipus i estructures de dades, bases de dades relacionals, bases de dades àgils, data lake, dades distribuïdes.

 • Visió de negoci al voltant del món de la IIoT, IoT, Industry 4.0 i els dispositius intel·ligents. Coneixement en l'àmbit del Product Promotion. Interpretar d'una forma bàsica els Estats Financers (EEFF) d'una empresa. Comprensió de com funcionen les operacions de les empreses i com estan intrínsecament relacionades entre totes les àrees i amb les finances. Ús del Balanced Score Card (BSC) per monitorar l'evolució dels resultats i l'estratègia definida per l'empresa.

 • Gestió del desenvolupament del negoci, transformació de negoci i l’adaptació al canvi constant.

 • Treball Final de Màster

Titulació

Màster en Industrial Internet of Things per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG
eventis