Matrícula tancada

Màster en
Industrial Internet of Things

3a Edició

Requisits d'admissió

  • Titulació universitària com a mínim, grau en Enginyeria Electrònica, grau en Enginyeria Elèctrica, grau en Enginyeria Informàtica, grau en Tecnologies de la Informació, grau en Telecomunicacions, grau en Telemàtica o similars.

  • Amb caràcter excepcional, i sempre que l'oferta de places sigui superior a la demanda, la Comissió d’Admissió podrà considerar l'admissió, de manera condicionada, d'aquells estudiants que no compleixin els requisits d'accés però que es prevegi que en el moment d'iniciar-se les activitats puguin complir-los.

Preinscripció: A partir del 2 de juny i fins a un mes abans de l'inici de curs. En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció. Cal realitzar un pagament de 900€ que es restarà de l'import total de la matrícula.

Matrícula: Perquè sigui efectiva, ha de realitzar el seu pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici del curs.

Documentació que cal presentar per realitzar la matrícula:
fotocòpia de DNI o passaport.
– fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard.
– carta de motivació

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments realitzats.

* Per imports iguals o superiors a 300 Euros, consulteu l'apartat "Finançament" si vol finançar la matrícula.

Matrícula tancada
eventis